Bilder og slikt Vi speller i Pelles kjeller - 2003 T h e   H O T   D o g s   - and Gibson, jeg mener Ibsen, Skien 2007 Fotosessjon hos Se og Hør
© hotdogs.no